จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสมพักตร์ อินวันนา – บ้านนางดาว เสาะหายิ่ง หมู่ที่ ๕ บ้านสก็วน ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ใส่ความเห็น