จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มโคกบัวราย ม.๑๒ -บ้านตาอำ ม. ๑๖ หมู่ที่ ๑๒ บ้านกะทม ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ใส่ความเห็น