จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดบ้านเฉนียง ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ใส่ความเห็น