รับเรื่องร้องทุกข์

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
-สายตรงนายกฯ  นายเดล เกษอินทร์ 087-527-5728
-สายตรงปลัดฯ นายธานินทร์  เธียรประยูร 089-229-5627
-ร้องทุกข์/ช่วยเหลือประชาชน
ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนก่อนกรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล-ติดต่อ
กระดานเรื่องร้องเรียน

  1. ร้องเรียนถนนริมห้วยเสนง ได้รับการแก้ไขแล้ว 15/10/2562
  2. ร้องเรียนถนนริมห้วยเสนง ได้รับการแก้ไขแล้ว 19/10/2562