มาตรฐานการให้บริการ

มือสำหรับประชาชน อบต.เฉนียง

ประกาศ อบต.เฉนียง เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558


ปก คำนำ สารบัญ หน้า 1-20

หน้า 21-40

หน้า 41-60

หน้า 61-80

หน้า 81-100

หน้า 101 -120

หน้า 121-139