ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส

ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 1 วันที่ 28 มกราคม 2565

ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 4 วันที่ 29 ตุลาคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 3 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 2  วันที่  30  เมษายน  2564

ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 1  วันที่ 29  มกราคม  2564

ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 4  วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 3 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2563

ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 1 วันที่ 30 มกราคม 2563

ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 4  วันที่ 30 ตุลาคม 2562

ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 3 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 2 วันที่  19 เมษายน 2562

ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2562