นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏบัติหน้าที่

นายกอบต.เฉนียง จัดประชุมมอบนโยบายในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง

                วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง นายเดล เกษอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร   ได้จัดอบรมและประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy) ในการต่อต้านการทุจริตต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียงและได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ส่งเสริมและสร้างค่านิยมชื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ทั้งนี้ นายเดล เกษอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ได้กำชับให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทุกส่วนกองงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ได้ร่วมมือกันปฏิบัติตามนโยบายในการต่อต้านการทุจริต การไม่รับของขวัญ No Gift Policy กันอย่างจริงจังและเคร่งครัด อีกด้วย

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศ (NO Gift Policy)