ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤิติไม่ชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤิติไม่ชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤิติไม่ชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563