ข้อมูลการให้บริการประชาชน

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

             ข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปี 2566 Walk-in

             ข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปี 2566 E-Service

ข้อมูลการให้บริการประชาชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

 

ข้อมูลการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ข้อมูลการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563