ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง จังหวัดสุรินทร์

111 ม.17 บ้านนาสม ตำบลเฉนียง
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โทรศัพท์ 0-4451-4043

แฟกซ์  0-4451-4042

Email : Surin.chaneang@gmail.com

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@chaneang.go.th

เว๊ปไซต์ : WWW.chaneang.go.th

 

แผนที่ของเรา