ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง จังหวัดสุรินทร์

111 ม.17 บ้านนาสม ตำบลเฉนียง
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ 044-143042-3

แฟกซ์  044-143042

Email : Surin.chaneang@gmail.com

แผนที่ของเรา