ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

ประกาศ

 

ดาวโหลดรายละเอียดข้อบัญญัติ

รายละเอียดประมาณการรายรับปีงบประมาณพ.ศ.2564

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2564

รายละเอียดประปา