ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

– ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564รายละเอียดข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2564
– รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564รายละเอียดประปา