ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ยาม

รับสมัคร ยาม Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLI […]

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่2

ปิดรายงานการประชุมสภา อบต.เฉนียง Facebook iconFacebookT […]

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

1 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่๑และครั้งที่๒ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา(พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า)

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine