ข่าวกิจกรรม

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมา […]

เดินรณรงค์ต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น

ภาพกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น FacebookTwi […]

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563

FacebookTwitterLine

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนตำบลเฉนียง ต้านยาเสพติด ประจำปี 2563

FacebookTwitterLine

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี2563

FacebookTwitterLine

โครงการแข่งขันกีฬามวลชน”อำเภอเมืองสริทร์คัพ”

FacebookTwitterLine

ประชุมประชาคมตำบลจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง  ร่วมกับ หน่วยงานราชการ […]

โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง ตำบลเฉนียง

โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง ตำบลเฉนียง 11 พฤศจิกายน 2 […]

ประชาสัมพันธ์ เดิน-วิง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ เดิน-วิง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น Facebo […]

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการออกพ่นหมอกควันรัศมี 100 ม.โดยรอบบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการออกพ่นหมอกควันรัศ […]