ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมทำความสะอาดถนนริมสองข้างทาง

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

กิจกรรม “ MOI Waste Bank Week “ มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

วันที่ 20 มีนาคม 2567  นายเดล เกษอินทร์ นายกองค์การบริห […]

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี […]

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2567

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  ประจำปีงบประมาณ 2567 ดำเน […]

การดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

อบต.เฉนียงเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม จัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้ม […]

เปิดรับการยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือน กันยายน 2566 – เดือน ธันวาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำ บลเฉนียง ได้เปิดรับการยืนยันสิทธิกา […]

โครงการอนุรักษ์สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ได้กำหนดโครงการอนุรักษ์สืบส […]

โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเด็ก ในตำบลเฉนียง

โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเด็ก ในตำบลเฉนียง ประจำปี 256 […]

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนตำบลเฉนียงต้านยาเสพติด ประจำปี2565

โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประ […]