ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1-50ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 51-100ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 101-150ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 151-200ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 201-250ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 251-300ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 301-350ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 351-400ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 401-450ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 451-500ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 501-550ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 551-600ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 601-650ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 651-700ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 701-750ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 751-800ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 801-850ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 851-900