ข่าวการเงินการคลัง

ดาวน์โหลด ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด รายงานการเงินแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลด รายงานการเงินแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เดือนมกราคม 2563

ดาวน์โหลด รายงานการเงินแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เดือนธันวาคม 2562

ดาวน์โหลด รายงานการเงินแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เดือนพศจิกายน 2562

ดาวน์โหลด รายงานการเงินแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เดือนตุลาคม 2562

ดาวน์โหลด รายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนงานรวม

ดาวน์โหลด รายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

  • All
  • ข่าวการเงินการคลัง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสาร
  • ประกาศ

รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ประกาศงบการเงินปี 2566 ฉบับ สตง.รับรอง Facebook iconFac […]

รายงานรับ จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศรายงานรับ จ่าย จริง ประจำปีงบประมาณ 2566 Facebook […]

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 Facebook iconFacebookTwitt […]

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 Facebook iconFacebookTwitt […]

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 Facebook iconFacebookTwitt […]

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 19 Facebook iconFacebookTwi […]

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 ก.ย.64 ฉบับ สต Faceboo […]

ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน

ประกาศงบ สตง.รับรอง Facebook iconFacebookTwitter iconTw […]

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง เพิ่มช่องทางรับชำระภาษี

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง เพิ่มช่องทางรับชำระภาษี Fac […]

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1-50 ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 51-100 ภ.ด.ส.1 _ ล […]