ข่าวการเงินการคลัง

ดาวน์โหลด ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด รายงานการเงินแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลด รายงานการเงินแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เดือนมกราคม 2563

ดาวน์โหลด รายงานการเงินแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เดือนธันวาคม 2562

ดาวน์โหลด รายงานการเงินแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เดือนพศจิกายน 2562

ดาวน์โหลด รายงานการเงินแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เดือนตุลาคม 2562

ดาวน์โหลด รายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนงานรวม

ดาวน์โหลด รายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

  • All
  • ข่าวการเงินการคลัง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสาร
  • ประกาศ

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 ก.ย.64 ฉบับ สต Faceboo […]

ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน

ประกาศงบ สตง.รับรอง Facebook iconFacebookTwitter iconTw […]

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง เพิ่มช่องทางรับชำระภาษี

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง เพิ่มช่องทางรับชำระภาษี Fac […]

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1-50 ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 51-100 ภ.ด.ส.1 _ ล […]

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ภ.ด.ส.3 _ ลำดับ 1-50 ภ.ด.ส.3 _ ลำดับ 51-100 ภ.ด.ส.3 _ ล […]

ขยายเวลาการดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ […]

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)ประจำปี ๒๕๖๓

ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2563 Facebook iconFacebookTwitter iconT […]

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓)ประจำปี ๒๕๖๓

ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2563 Facebook iconFacebookTwitter iconT […]

รายงานรายรับ-รายจ่าย รายไตรมา (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบฟอร์มรายงานรับ – จ่าย ไตรมาส 1 Facebook iconFa […]

ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

งบการเงินประจำปีงบประมาณ-2562 PDF Facebook iconFacebook […]