ข่าวการเงินการคลัง

  • All
  • ข่าวการเงินการคลัง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง เพิ่มช่องทางรับชำระภาษี

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง เพิ่มช่องทางรับชำระภาษี Fac […]

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1-50 ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 51-100 ภ.ด.ส.1 _ ล […]

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ภ.ด.ส.3 _ ลำดับ 1-50 ภ.ด.ส.3 _ ลำดับ 51-100 ภ.ด.ส.3 _ ล […]

ขยายเวลาการดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ […]

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)ประจำปี ๒๕๖๓

ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2563 Facebook iconFacebookTwitter iconT […]

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓)ประจำปี ๒๕๖๓

ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2563 Facebook iconFacebookTwitter iconT […]

รายงานรายรับ-รายจ่าย รายไตรมา (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบฟอร์มรายงานรับ – จ่าย ไตรมาส 1 Facebook iconFa […]

ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

งบการเงินประจำปีงบประมาณ-2562 PDF Facebook iconFacebook […]

กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ประจำปี 2563

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศบัญชีราคาธนารักษ์ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ท […]