การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ดาว์โหลด การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาว์โหลด การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564