การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

ดาวน์โหลด รายงานการดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน 

ดาวน์โหลด ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565

เมื่อวันที่ 4  มีนาคม 2565 นายเดล เกษอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และได้ร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสรินทร์ และท้องถิ่นอำเภอเมืองสุรินทร์  มาบรรยายให้ความรู้ 

การดำเนินการตามนโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 นายเดล เกษอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง โดยมีนายกิตติทัศน์  ศิริเจริญไชย และนายวิสิทธิ กมลบูรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ร่วมรับทราบนโยบายและนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]