การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

 • This topic is empty.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #14288 Reply

  ตอบ   – แบบคำขอขึ้นทะเบียน (ดร.01)

  • แบบรับรองสถานะครัวเรือน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (ผู้มาลงทะเบียน)
  • สำเนาสูติบัตรเด็ก
  • สำเนาสมุดสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ปรากฏชื่อหญิงตั้งครรภ์)
  • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่จะรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)
  • หนังสือรับรองรายได้หรือใบรับรองเงินเดือน (ของทุกคนที่มีรายได้ประจำเป็นสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท)
  • สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่งหรือเอกสารอื่นใด ของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
ตอบกลับไปยัง: การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดใช้เอกสารอะไรบ้าง ?
ข้อมูลของคุณ: